Gençlik Değişimi “Inspire Europe”

  • İngiltere’den ASFAR CIC ile ortak düzenlediğimiz “Inspire Europe” isimli gençlik değişimi 10 İngiliz, 10 Türk katılımcıyla İstanbul’da gerçekleşti. Programda kültürlerarası öğrenme üzerine çalışmalar yapıldı ve iki ülke arasındaki kültürel farklılıklar ve benzerlikler üzerinde duruldu (İstanbul, Türkiye, Ön Hazırlık Ziyareti 28 – 30 Kasım 2014, Gençlik Değişimi 26 Mart – 1 Nisan 2015)

http://www.asfar.org.uk/

Eğitim Kursu “Geliştir Güçlendir”

  • Yaygın Eğitim Derneği “Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej – SEN” tarafından düzenlenen 9 ülkeden 27 katılımcının bulunduğu “ImProve-EmPower (Geliştir-Güçlendir)” isimli Equilitri Metodu’nun kullanıldığı bir kişisel gelişim eğitim kursuna katıldım (Olsztynek, Polonya, 9 – 17 Kasım 2014)

http://www.senedukacja.org/english/training-course-improve-empower/

Gençlik Değişimi “Birlikte Sonsuza Kadar!”

  • Liderliğimde 7 kişilik bir Türk grubu ile Jelgava Çocuk ve Gençlik Merkezi “Junda” tarafından organize edilen “Together Forever! (Birlikte Sonsuza Kadar!) ” isimli gençlik değişimine katıldık. Litvanya, Hırvatistan, Letonya ve Türkiye’den 28 katılımcının bulunduğu değişimde hikayeler, danslar, oyunlar ve gelenekler kullanılarak farklı kültürleri tanımaya yönelik atölyeler yapıldı (Jelgava, Letonya, 16 – 25 Haziran 2014)

http://www.junda.lv/

Gençlik Değişimi “Soul Connection 2”

  • “Democracy in Action” derneğinin düzenlediği “Soul Connection 2” isimli gençlik değişiminde grup liderliği yaptım. 8 ülkeden 40 gencin katıldığı etkinlikte değişik kültürlerden geleneksel danslar ile oluşturulan show son gün halka sunuldu. (Kobuleti, Gürcistan, 4 – 12 Haziran 2014)

Gençlik Değişimi “Sedanter Hayatla Spor Yoluyla Mücadele Et!”

  • Liderliğimde 10 kişilik bir Türk grubu ile “Scout Society” tarafından düzenlenen “Sedanter Hayatla Spor Yoluyla Mücadele Et!” isimli gençlik değişimine katıldık. Hırvatistan, Romanya, Slovenya ve Türkiye’den 40 katılımcının bulunduğu değişimde basketbol, voleybol gibi takım sporlarının yanısıra trekking, zipline ve rappel de yapıldı. (Targu Jiu, Romanya, Ön Hazırlık Ziyareti 23 – 25 Mayıs 2014, Gençlik Değişimi 21 – 30 Ağustos 2014)

https://www.facebook.com/ScoutSociety

Eğitim Kursu “Kapılar ve Anahtarlar-2013; Motivasyon”

  • “Kültürlerarası Araştırma, Öğrenme ve Diyalog Uluslararası Merkezi”nin Ulusal Eğitmen Havuzu ortaklığıyla organize ettiği 10 ülkeden 22 gençlik liderinin katıldığı “Kapılar ve Anahtarlar -2013; Motivasyon” isimli kişisel gelişim üzerine bir eğitim kursuna katıldım (Aghveran, Ermenistan, 16 – 25 Mart 2014)

http://www.intercultural.center/en/