Gençlik Değişimi “Sedanter Hayatla Spor Yoluyla Mücadele Et!”

  • Liderliğimde 10 kişilik bir Türk grubu ile “Scout Society” tarafından düzenlenen “Sedanter Hayatla Spor Yoluyla Mücadele Et!” isimli gençlik değişimine katıldık. Hırvatistan, Romanya, Slovenya ve Türkiye’den 40 katılımcının bulunduğu değişimde basketbol, voleybol gibi takım sporlarının yanısıra trekking, zipline ve rappel de yapıldı. (Targu Jiu, Romanya, Ön Hazırlık Ziyareti 23 – 25 Mayıs 2014, Gençlik Değişimi 21 – 30 Ağustos 2014)

https://www.facebook.com/ScoutSociety

SPOR

Spor Alanında Desteklenecek Faaliyetler

Aşağıda yer alan spor faaliyetleri program kapsamında desteklenebilecektir:

1.    Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları

2.    Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri

 

Erasmus+ Spor Alanındaki Faaliyetlerin Hedefleri

1. Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek (Uluslararası olarak),

2. Sporculara sporla birlikte diğer alanlarda da kariyer olanağı  ile (bundan böyle çift taraflı kariyer olarak belirtilecektir) sporun iyi yönetişimini teşvik etmek,

3. Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek, spor yapma olanağını arttırmak,

4. Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

Desteklenen Projelerin Katılımcı Kurumlar Açısından Beklenen Sonuçları

Avrupa Birliği ve Uluslararası Boyutta Profesyonel ve Arttırılmış Çalışma Kapasitesi: İdari kapasitenin güçlenmesi ve tecrübelerin uluslararası alana yayılması, diğer ülkelerden ortaklarla güçlendirilmiş işbirliği; Avrupa Birliği fonları dışındaki mali kaynakların arttırılması, Avrupa Birliği ve Uluslararası boyutta projelerin hazırlanması ve uygulanması ile bu projelerin denetimi ve izlenmesinde  kalitenin arttırılması, sosyal dışlanma risk gruplarının spor ve fiziksel aktivitelere dahil edilmesi.

1. Kurumlarda Dinamik ve Profesyonel Ortam: Günlük faaliyetlere iyi uygulamalar ile yeni metotları entegre etmek, farklı alanlarda organizasyonlar ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerle sinerji oluşturulması, Avrupa Birliği politikaları ile uyumlu olarak profesyonellerin ve gönüllülerin sosyal eğitimi

 

Genel anlamda, Erasmus+ spor desteklerinin Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Başvurular nereye yapılır:

Spor alanındaki proje başvuruları Brüksel’deki ajansa İngilizce olarak yapılır.

Bu faaliyet hakkında daha fazla bilgi için program kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

Erasmus + Gençlik

Erasmus + Gençlik Programı

–          Gençler

–          Gençler için çalışanlar

–          Sivil toplum kuruluşları

–          Resmi olmayan gençlik toplulukları

–          Kamu kuruluşları

–          Sosyal sorumluluk konusunda aktif şirketler

–          Spor ile ilgili kuruluşlar

İçin Avrupa’da öğrenme ve işbirliği fırsatları sunar.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanlarında daha önce uygulamakta olduğu Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek çok program, fırsat ve ağları birleştiren yeni bir programdır.

Erasmus+ Gençlik Programı’na katılmak için yabancı dil bilmek veya öğrenci olmak bir ön şart değildir.

 

NELER YAPILABİLİR?

Bireysel Fırsatlar:

Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilirler.

Gençlik Grupları için Fırsatlar:

Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? Grup kurun o halde! En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve başvurun!

Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve özel sektör) için fırsatlar:

Tüm alt programlarda proje başvurusunda bulunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

 

Erasmus+ Gençlik Programı altındaki alt faaliyetler şunlardır:

–          Gençlik Değişimleri
–          Avrupa Gönüllü Hizmeti
–          Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

–          Stratejik Ortaklıklar

–          Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

Eski Sportif Oyunlarımız Sayesinde Kültürel Mirasın Korunması

  • Liderliğimde 5 kişilik bir Türk grubu ile Baltazar Derneği tarafından düzenlenen “Eski Sportif Oyunlarımız Sayesinde Kültürel Mirasın Korunması” isimli gençlik değişimine katıldık. Letonya, Polonya, Hırvatistan ve Türkiye’den 15-18 Yaş grubu 22 katılımcının bulunduğu değişimde bir sokak fotoğraf sergisi düzenledik ve çalışmalarımızı bir ortaöğretim kurumunda gençlerle paylaştık (Fazana, Hırvatistan, 10 – 18 Eylül 2013)

Eğitim Kursu “On Moving”

  • “ADP Mertola” tarafından düzenlenen Mısır, Ermenistan, Ukrayna, Portekiz ve Türkiye’den 20 gencin bulunduğu “On Moving” isimli gençlik ve sağlıklı yaşam konulu eğitime katıldım. (Mertola, Portekiz, 28 Temmuz – 3 Ağustos 2013)

http://adpm.pt/o-que-fazemos/atividades-1/amendoeira-da-serra-acolhe-curso-internacional-on-moving-p-1/