“Gönüllü Olmak ya da Olmamak..”

  • Proje Hazırlama ve Uygulama Enstitüsü’nün düzenlediği, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Türkiye’den katılımcıların bulunduğu “Gönüllü olmak ya da olmamak..”  isimli gençlik değişimine grup lideri olarak katıldım (Lozen, Sofya, Bulgaristan, 19 – 26 Şubat 2012)

“Fırsatı Yakala!”

  • Liderliğimde 5 kişilik bir Türk grubu ile “Hiiumaa Seiklejad” tarafından düzenlenen “Catch the Opportunity! (Fırsatı Yakala!)” isimli gençlik değişimine katıldık. Romanya, İspanya, Litvanya, Estonya, Fransa ve Türkiye’den katılımcıların bulunduğu değişimde genç işsizliği ve gönüllülük üzerine çalışmalar yapıldı. (Hiiumaa, Estonya, Ön Hazırlık Ziyareti 17 – 19 Haziran, Gençlik Değişimi 7 – 17 Temmuz  2011)

http://www.facebook.com/Seiklejad.Org

http://seiklejatevennaskond.blogspot.com/

http://catchtheopportunity.blogspot.com/

vol’n’action

  • Yasal sorumlusu bulunduğum ve koordinatörlüğünü yürüttüğüm “vol’n’action” isimli gönüllü yönetimi (volunteer resources management) Eylem 5.6 uluslararası eğitim kursuma Ukrayna, Rusya, Almanya, Polonya ve Türkiye ‘den sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmışlardır. Bu projede gönüllülerle çalışan veya koordinasyonu sağlayan sorumluların bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.  (Akçay / Balıkesir, Eylül 16 – 23 Eylül 2006)